Privacy Policy

A. Λόγοι και σκοποί επεξεργασίας

Όταν χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας για επικοινωνία μαζί μας, παρέχουμε στους χρήστες / επισκέπτες να την δυνατότητα να καταχωρήσουν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής τα «ΔΠΧ»), συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Αυτό επιτρέπεται ανεξάρτητα αν οι επισκέπτες ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα ή ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Τα στοιχεία που παρέχονται για τη διαδικασία καταχώρησης, πρέπει να είναι έγκυρα και ορθά όταν δηλώνονται σε εμάς, καθώς αποτελούν κρίσιμο μέρος των μηχανισμών και της λειτουργικότητας που υποστηρίζουν τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Όμιλο Λαϊκού για οποιονδήποτε λόγο να εξατομικεύσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη χρήση της λειτουργικότητας και των πληροφοριών που προσφέρονται από εμάς μέσω της ιστοσελίδας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει δήλωση συγκατάθεσης των χρηστών για συγκεκριμένους σκοπούς, για παράδειγμα για να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία του Ομίλου Λαϊκού. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη παροχή δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνήσουν με τον Όμιλο Λαϊκού σε σχέση με ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Τέλος, η ιστοσελίδα επιτρέπει την Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων, σε σχέση με πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης από τον Όμιλο Λαϊκού .

B. Χρονικό διάστημα διατήρησης ΔΠΧ

Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε θα διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή μέχρι τη λήξη των καθορισμένων περιόδων τήρησης (retention periods), όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, τα αντίστοιχα ΔΠΧ διαγράφονται ή / και καταστρέφονται από τα συστήματά μας (σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή αντίστοιχα), εκτός εάν αποφασίσετε να μας παρέχετε νέα συγκατάθεση για την συνέχιση της επεξεργασίας. Οι ισχύουσες περίοδοι διατήρησης εμφανίζονται παρακάτω

  • Πληροφορίες CV – 6 μήνες από την υποβολή, εκτός εάν αποτελούν μέρος ενεργούς διαδικασίας πρόσληψης
  • Γενικές Πληροφορίες – 6 μήνες μετά την υποβολή των αντίστοιχων ΔΠΧ
  • Ενημερωτικό δελτίο – μόνιμα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, εφόσον τέτοια ενημερωτικά δελτία εκδίδονται από τον Όμιλο Λαϊκού .

C. Παραλήπτες

Στα ΔΠΧ που μοιράζεστε μαζί μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση άτομα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Όμιλο Λαϊκού που έχουν έγκυρη επιχειρηματική ανάγκη για τέτοια πρόσβαση. Όπου είναι απαραίτητο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι επίσης προσβάσιμα από προσεκτικά επιλεγμένους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, όπως διοργανωτές εκδηλώσεων, πωλητές προϊόντων, ελεγκτές, παρόχους υπηρεσιών IT, μάρκετινγκ και παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών και άλλους παρόχους με έγκυρη επιχειρησιακή ανάγκη για την εν λόγω πρόσβαση.

D. Μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας

Το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Ως εκ τούτου, παρόλο που στην τεχνολογικά προηγμένη εποχή που ζούμε κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα προσπελαστούν ποτέ από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή πως δεν θα χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων σας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μια σειρά από εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνολογίες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, στοχευμένες διαδικασίες συμμόρφωσης που συνάδουν με τον ΓΚΠΔ, περιορισμούς ακόμη και σε εξουσιοδοτημένα μέλη της την ομάδα μας κατά την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και άλλα εξίσου σημαντικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που χρησιμοποιούμε μπορούν να βρεθούν στο http://laiko-group.com/wp-content/uploads/2020/03/20-02-27_Laiko_Privacy-Policy_GR.pdf

E. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα ΔΠΧ σας. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, αποθηκεύουμε ή / και επεξεργαζόμαστε, το δικαίωμα να ζητάτε την τροποποίηση ή τη διόρθωση αυτών των ΔΠΧ, το δικαίωμα εναντίωσης σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας), το δικαίωμα ανάκλησης προηγούμενης συγκατάθεσης (χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η επεξεργασία πριν από την ημερομηνία της απόσυρσης της συγκατάθεσης), το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, και υπό συγκεκριμένες συνθήκες το δικαίωμα να διαγράψουμε πλήρως τα ΔΠΧ σας (το «δικαίωμα στη λήθη»). Σε σχέση με το τελευταίο δικαίωμα, αυτό υπόκειται στις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί εφόσον υπάρχει έγκυρη νομική βάση για τη συνέχιση της επεξεργασίας. Ακόμη και όταν γίνεται αποδεκτό το δικαίωμα σας στη λήθη, σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα για διάφορους επιχειρησιακούς ή / και στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά δεν θα συνδέονται με εσάς, ούτε θα δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

F. Στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το αίτημά σας στο DPO@laiko.com.cy . Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ερωτήματα ή να μας ενημερώσετε για τυχόν ανησυχίες που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασάις Δεδομένων στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν, παρά τις απαντήσεις και τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σας, δεν είστε ικανοποιημένοι, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Οδό Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1082 Κύπρος. Το τηλέφωνο του γραφείο της Επιτρόπου είναι +357 22818456, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι commissioner@dataprotection.gov.cy και ο ιστότοπός είναι www.dataprotection.gov.cy.

Shopping Basket